2019 yılı Kat malikleri Olağan Genel Kurul Çağrısı

2019 yılı Kat malikleri Olağan Genel Kurul Çağrısı

Site yönetim planımızın 23.maddesi gereği 2019 yılı Kat malikleri Olağan Genel Kurulu toplantısının 20 Ocak 2019 Pazar günü Saat: 12.00’da sitemiz A-Blok Apartman sığınağında aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesine,

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı aynı gündem ile aynı adres ve saatte 27 Ocak 2019 Pazar günü toplantıya katılanlarla ve çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.